Rekultivace pozemků


  • odstranění odpadu
  • výřez nevhodných dřevin
  • pokosení vysoké trávy
  • demolice drobných staveb (kůlny, chlévy apod.)

Ceník:

  • práce od 350 Kč/hod/osoba  – dle podmínek a druhu práce
  • doprava osob a popř. techniky od 13 Kč/km

Kalkulace bude provedena při schůzce na místě, kam zdarma přijedeme.

Kalkulace je vždy individuální dle situace, množství odpadu a jeho nebezpečnosti, nebo jiným ztíženým podmínkám (vzdálenost ke kontejneru, stupeň znečištění apod.).

Platbu inkasujeme po dokončení prací v hotovosti. Pokud nebude předem domluveno jinak.

Nejsem plátce DPH.